Akono AB håller köket rökfritt

I det inledande inlägget nämnde jag ett par olika punkter som skulle tas upp senare igen, mer i detalj. En av dem var frånluften i köket. Lagkravet som sa att husägarna var tvungna till att rengöra den-så-kallade imkanalen i köket togs bort 2004 och 2015-01-01 beslutade därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om nya föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll (MSB 2014:6). De nya reglerna som ersatte SRVFS 2005:9 handlar i huvudsak om att intervallet för brandskyddskontroll har ändrats till tre och sex år från tidigare två, fyra och åtta. Med den nya lagen blev husägarna själva ansvariga för att rengöra frånluftsventilationen i köket. Endast en liten del av sveriges husägarna visste hur man rent praktiskt gjorde detta eller kände någon som kunde hjälpa till men den stora massan glömde helt bort sin kökskanal. Detta är inte så konstigt då det tidigare var den lokala sotarens ansvar och många sotare slutade informera om denna tjänst när lagkravet försvann. Det är här Akono Ventilation kommer in i bilden, eftersom Akonos grundare såg denna diskrepans mellan husägare & sotare och bestämde sig för att själva kliva in i detta hål som uppstått och erbjuda den viktiga tjänst som nu blivit förbisedd.

Hur fungerar frånluftsventilationen i köket då?

Imkanal

Imkanal och frånluftsventilation i kök

Den typ av frånluftsventilation som finns i kök hos vanliga husägare är klass 3. Dessa kanaler finns även på kontor och i arbetslokaler, alltså i verksamheter som inte inriktar sig på bespisning. I t.ex. en klass 1 kanal får all sorts matlagning göras vilket även skärper säkerhetskraven och intervallet på rengöring är därför satt till 3 gånger/år. Om vi istället fokuserar på köket i hemmet så bildas det rök och fett tillsammans med matlagningen. Denna smuts som  uppstår i samband med matlagning måste ta vägen någonstans.  Det är här frånluftsventilationen kommer in i bilden. Från spiskåpan där spisfläkten finns går ett rör. Spisfläkten suger upp framförallt rök men även fett från matlagningen. En del av detta fastnar i fettfiltret i kökskåporna och en del går upp i frånluftskanalen. Frånluftskanalens uppgift blir här att suga upp luf toch smuts från matlagningen och leda det ut från huset.

Varför ska man då rensa ventilationen i köket?

Det finns i huvudsak två anledningar till att frånluftsventilationen i köket ska rengöras. Den första har vi varit inne på och den behandlar säkerhetsaspekten. I samband med matlagning bildas avlagringar av fett och partiklar i imkanalen. Dessa är lättantändliga och om det mot förmodan skulle uppstå en brand i köket så leder dessa partiklar till en ökad brandspridningsrisk. Anledningen är att dessa fettpartiklar är lättantändliga och gör att elden sprider sig upp i ventilationskanalen. Skulle detta hända förvärras skadan på hemmet i samband med brand jämfört med en frånluftskanal som skulle vara rensad från fettpartiklar.

Sen finns det även inomhusklimatet och hållbarhets-aspekten. Vi människor andas in cirka 25 kg luft varje dag och det är då viktigt att tänka på vilken sorts luft vi andas in. I hemmet förorenar vi luften på olika sätt, där parfym kan vara det ena och matlagning det andra. En välrensad frånluftskanal i köket leder bort matos och rök mycket effektivare än en gammal och igensatt kanal. Inte bara tvingas vi andas in matos och rök om ventilationen inte kan leda bort luft utan det sätter sig även i kläder och möbler. Regelbunden rengöring ökar även livslängden för enheten och på sikt kommer både du och ditt hus må mycket bättre. Det är rekommenderat i Imkanal 2012:2 att frånluftsventilationen i kök hos husägare rengörs med jämna mellanrum och vi rekommenderar att detta sker vart annat till vart tredje år. Är du i behov av att rengöra eller vill veta ännu mer om vad det innebär så tveka inte att kontakta oss.