Akono AB berättar om frånluft i våtutrymmen

Vi nordbor tillbringar cirka 90% av tiden inomhus och det är då viktigt att luften är bra för att vi ska må bra. En stor del i detta är att ha ett bra och rätt luftflöde i hemmet. För att det inte ska uppstå dåliga lukter eller negativa hälsoeffekter så ska uteluftsflödet per kvadratmeter lägst motsvara 0.35 liter per sekund. Är bostaden däremot tom går det att sänka uteluftsflödet till 0.10 liter per sekund. En stor del av vårt arbete på Akono Ventilation är att se till att husen har ett bra luftflöde och att rätt mängd luft kommer in. Vi har sett många olika sorters ventilationer och för de som har dåligt luftflöde kan orsakerna vara många. Orsaker till varför luftflödet är lågt och vilka olika typer av ventilationssystem som finns berättar vi om i ett senare inlägg.

Därför stängs fukten inne

Täppt ventil

Ventilation fylld med smuts och damm

Frånluftsventilationen har den viktiga funktion att föra ut fuktig luft från badrummet. Det finns flera tecken som syns när frånluftsventilationen inte fungerar som den ska. Vi ser ofta att t.ex. handdukarna i badrummet torkar mycket långsamt och är fuktiga länge. Det kan även bildas kondens på fönstren under vintertid och framför allt efter en dusch så tar det väldigt lång tid för imma på fönstren att försvinna. Dessa varningstecken ser vi på grund av vår erfarenhet i branschen och du kan läsa omdömen om Akono AB på Reco där kunder intygat samma sak. Dålig lukt är en annan sak som ofta gör sig påmind när inomhusluften blir stillastående. Ett tips är att inte ha tvättkorgen med smutstvätt i badrummet. Tygerna i korgen absorberar fukt när du duschar och det tar därmed längre tid att ventilera badrummet och risk för fuktskador blir högre. Men den största anledning till dålig cirkulation av luft i badrummet är igentäppta ventilationskanaler. Vi på Akono Ventilation besöker ofta husägare vars ventilationskanal är igentäppt. Som kan ses på bilden bredvid är denna ventil och kanal full med smuts. Då frånluftsventilationen drar med sig luft ut åker även damm och smuts med. När det samlas så mycket smuts blir även kanalen igentäppt. En igentäppt kanal tappar helt eller nästan helt sin funktion att suga ut fuktig luft och därför kommer skador att uppstå i badrummet. Samma sak gäller de som har mekanisk frånluft, även här är det viktig att hålla den rengjord.

Akono vill förhindra svartmögel och svamp

Svartmögel i badrum

Svartmögel i badrum

Mögel, eller mögelsvampar, finns i 250 000 olika arter varav cirka 80 kan finnas i hemmet. När vi pratar om de som finns i hemmet så menar vi inte de som finns på ost och äts med kex. Mögelsporerna finns redan i luften och i badrummet gillar dessa sporer våt silikonfog. På denna fog sitter rester av tvål och smuts. Det är därför viktig att rengöra denna fog för då får heller inte möglet någon grogrund. Sen har vi såklart ventilationen. Otillräcklig ventilation leder till hög luftfuktighet och när detta tal närmar sig 80 % trivs mögel extra bra. Svartmögel uppstår främst i bostäder där det finns fuktiga områden. Detta mögel gestaltas som svarta prickar mellan kakelplattor.  Det finns undersökningar som säger att cirka 16% av hushållen har svartmögel och detta är dåligt då mögel producerar gifter. Dessa gifter sprids främst i luften och den påverkan de har är uppkomsten av allergibesvär och besvär relaterade till astma. Skulle man ha råkat ut för svartmögel så går det att tvätta bort och sanera. Detta är dock en kortsiktig lösning då det inte tar bort sporerna i luften vilket gör att möglet snart är tillbaka. En luftrenare och utbytt virke är det som gör den stora förändringen vid mögelangrepp. Vi på Akono Ventilation arbetar mycket i förebyggande syfta och då är en välfungerande ventilation det bästa vapnet mot mögelbildning.