Läs vad Akono säger om luftflöde i bostäder

Att ha ett fungerande luftflöde i sin bostad är en grund för att få frisk och ren luft. Luftens rörelse förhindrar fukt och mögel och reducerar förekomsten av ovälkomna lukter i bostaden. Stillastående luft går att upptäcka och förebygga. Vi på Akono AB arbetar för att fler ska bli medvetna om sitt luftflöde för att kunna förhindra problem om luften rör sig för lite.

Vad kan dåligt luftflöde leda till?

Folkhälsomyndigheten sammanställde 2014 sina råd och rekommendationer kring ventilation och luftkvaliteten i bostäder och byggnader (FoHMFS 2014:18). När det gäller det specifika luftutbytet i en bostad är rekommendationen 0,5 rumsvolymer luft per timme, något få lever upp till idag. Uteluftsflödet bör enligt rekommendationen ligga på minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter, något vår tekniker Viktor mäter i artikeln i Jönköpings-Posten. Om huset står tomt är det okej att tillfälligt sänka till omkring 0,10 liter.

Ventilationstekniker mäter luftflöde hos kund

Lever man i en miljö som har sämre uteluftsflöde än 0,35 liter per sekund och kvadratmeter ökar risken för att fukt, mögel och bakterier växer fram och skadar både bostaden och de boende. Den dåliga luftcirkulationen gör att förorenad luft stannar kvar i bostaden utan att ersättas med frisk. Lukter dröjer sig kvar, ibland inte ens sådana som kommer inifrån huset. Fuktig luft sätter sig i tyger, i väggar och i ventilationen och blir en grogrund för bakterier och mögel. Mögel som inte tas bort kan i längden leda till allergi- och astmabesvär, samtidigt som de angripna delarna i bostaden förstörs och kan behöva bytas ut helt.

Akono AB hjälper dig till rätt luftflöde

En orsak till att luftcirkulationen avstannar är smutsiga och tilltäppta ventiler. Vi på Akono ser ofta ventilationer som är tilltäppta av smuts och damm. Frånluftsventilationen kan då inte föra ut den förorenade luften. Risken finns också att det blir fuktigt inuti ventilationen, eftersom det damm som täpper till utsätts för den fuktiga luften. Mögel och bakterier kan med andra ord inte bara sätta sig i delar av bostaden utan sprids med inomhusluften.

Akono AB mäter luftflödet i bostaden och undersöker dina ventilationer om det visar sig att luften rör sig för lite. Är ventilationen tilltäppt får du hjälp att rensa och rengöra den. Det är bra att kontrollera sitt luftflöde och sin ventilation regelbundet. Vi rekommenderar att detta görs vartannat till var tredje år.