Monthly Archive: July 2017

0

Akono informerar om riskerna med asbest

Många av dagens byggnader, däribland bostäder, är byggda av material som innehåller asbest. Asbest är mycket giftigt och därför är det viktigt att ha kunskap om hur det bör hanteras om det påträffas. Texten...