Category: Säkerhet_och_Tips

0

Akono informerar om riskerna med asbest

Många av dagens byggnader, däribland bostäder, är byggda av material som innehåller asbest. Asbest är mycket giftigt och därför är det viktigt att ha kunskap om hur det bör hanteras om det påträffas. Texten...

Ljus som brinner i jul 0

Akono AB önskar en god brandsäker jul

Nu är det jul. Massor att äta, sällskap och tända ljus. Men med ljusen och all matlagning ökar också risken för brand. Enligt Brandskyddsföreningen är just levande ljus och spisolyckor de vanligaste orsakerna till...